RECYKLING

RECYKLING

Dlaczego recykling jest ważny?

Recykling jest konieczny głównie ze względów środowiskowych – zapobiega zapełnianiu się składowisk. Składowiska odpadów muszą być odpowiednio zabezpieczone, aby ograniczyć ich niepożądany wpływ na środowisko. Niektóre odpady są wyjątkowo szkodliwe dla środowiska i ludzi. Zasada 5R, którą należy wdrożyć w każdym gospodarstwie domowym i firmie, robi różnicę.

Każdy przesortowany surowiec to kolejna wymierna korzyść dla ludzi i środowiska. Możesz dowiedzieć się o przydatności i znaczeniu recyklingu, patrząc na liczby. Tona makulatury (najczęściej w niebieskim pojemniku) to równowartość 17 drzew.

Recykling makulatury wytwarza przedmioty, takie jak zeszyty i foldery. Tona szkła jest surowcem do produkcji około 3000 butelek o pojemności 1,5 litra. Prawie 100 run można pozyskać z recyklingu tony plastikowych butelek, a z tej samej ilości folii można wyprodukować dziesiątki tysięcy nowych toreb przydatnych podczas codziennych zakupów. Te liczby mówią same za siebie. Recykling umożliwia również znaczne oszczędności energii.

Jako świadoma firma wiemy, że utylizacja odpadów ma kluczowe znaczenie w ochronie środowiska i kształtowaniu dojrzałego rynku w skali globalnej. Z tego powodu nasza firma oznakowała pojemniki na odpady posegregowane według surowca.

Segregacja odpadów jest również ściśle powiązana z recyklingiem i ponownym wykorzystaniem różnych materiałów, tak aby do środowiska trafiało jak najmniej szkodliwych substancji.

"OPOLGRAF" SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt dofinansowany z Programu Re-Open UK pn „Inwestycje w firmie OPOLGRAF S. A. jako odpowiedź na negatywne skutki brexit” Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit-u. Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakościową i kolorystyczną końcowych produktów poprzez bardziej precyzyjne i dokładne punkty rastrowe o znacznie ostrzejszych krawędziach, a także dużo większą odpornością na ścieranie w procesie produkcyjnym. Poprzez realizację projektu Wnioskodawca będzie w stanie zrekompensować wzrost kosztów w handlu ze Zjednoczonym Królestwem. Wartość ogółem projektu 254 610,00 EUR z tego wkład Funduszy Europejskich 199 000,00 EUR