Standardy przygotowania do druku

Standardy przygotowania do druku

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PRAC DO IMPOZYCJI I NAŚWIETLANIA PŁYT CTP

Pliki do impozycji

Przesyłane materiały należy nazywać następująco: tytul_pracy_001_032.pdf – plik zawierający strony od 1 do 32. Strony należy przesyłać pojedynczo (nie łączyć w składki po 2 lub więcej), najlepiej w jednym pliku – strona po stronie (jeżeli praca jest duża plik można podzielić na kilka części).

Pliki powinny mieć jednoznacznie określony format strony oraz marginesy. Kolumna tekstu powinna być poprawnie ustawiona na stronie (marginesy górny i grzbietowy), przy generowaniu plików należy włączyć opcję „wyśrodkuj na stronie”. W przypadku prac drukowanych do krawędzi strony należy uwzględnić 4-5 mm zapas (spad) do ścięcia. Pasery i znaczniki cięcia należy ustawiać w odległości nie mniejszej niż 4-5 mm od formatu netto pracy. Znaczniki są automatycznie dostawiane przez program impozycyjny – nie muszą być więc wstawiane w plikach za wyjątkiem znaczników grzbietowych oraz bigowania skrzydełek w okładkach. Wskazane jest, by praca miała poprawnie zdefiniowane TrimBox (pole przycięcia) oraz BleedBox (pole zalewek).

Do impozycji powinno się użyć jedynie plików pdf lub postscriptowych (*.ps, *.prn), które przed impozycją są konwertowane do pdf. Do przyjęcia są pliki kompozytowe i rozseparowane (preferowane są jednak pliki kompozytowe ze względu na łatwiejsze przetwarzanie). Ważne jest, by cała praca zawierała pliki jednego typu (kompozyt lub separacje).

W przypadku przygotowywania okładek książek, czasopism itp., które będą zadrukowane po stronie wewnętrznej (2 i 3 strona okładki) należy łączyć strony wewnętrzne okładki, zachowując między nimi biały odstęp o szerokości grzbietu plus 8 mm (po 4 mm z każdej strony grzbietu na klejenie boczne). Należy dostawiać w okładkach znaczniki cięcia, znaczniki grzbietu oraz – jeśli okładka posiada skrzydełka – znaczniki bigowania skrzydełek. Wszystkie te znaczniki powinny być oddalone od formatu netto o 5 mm. Należy pamiętać, aby ważne elementy graficzne (logo, teksty) na pierwszej i ostatniej stronie książki oraz na wewnętrznej stronie okładki były odsunięte od krawędzi grzbietu o co najmniej 9 mm. Okładka książki posiada big oddalony od grzbietu o 8 mm – elementy będące bliżej grzbietu schowają się pod nim. Jeżeli obiekty graficzne z wewnętrznych stron okładki przechodzą na pierwszą / ostatnią stronę książki należy uwzględnić bigowanie grzbietowe w projekcie, tak aby elementy po oprawieniu zbiegły się ze sobą. Rysunek poniżej ilustruje powyższe zależności.

impozycja_small

Pliki z materiałami do uszlachetniania okładek (lakier wybiórczy, złocenie, tłoczenie) należy przygotowywać jako osobne pdf-y w kolorze 100 % Black. Obiekty tłoczone / złocone powinny być zdefiniowane jako wektorowe.

Do materiałów należy załączyć plik tekstowy z następującymi informacjami:

 • numery stron vacatowych (jeżeli nie są umieszczone w plikach),
 • rozmiar strony netto, margines górny i grzbietowy,
 • ilość stron,
 • inne uwagi i sugestie dotyczące montażu książki.

Kolorystyka

Wszystkie elementy na stronie powinny być zdefiniowane w kolorach CMYK lub kolorach specjalnych Pantone, odpowiednio do przyjętej kolorystyki druku. Każdy kolor specjalny powinien zostać dokładnie opisany w zleceniu jego oznaczeniem w katalogu Pantone. Jeżeli w zleceniu nie będzie takiej informacji, to wszystkie kolory specjalne zostaną automatycznie rozbarwione do kolorów CMYK.

Czcionki

Wszystkie czcionki użyte w pracy muszą być dołączone do pliku PostScript lub PDF przekazanego do naświetlania albo zamienione na krzywe.

Nośniki

Materiały powinny być dostarczane na płytach CD-R, CR-RW, DVD-/+R, DVD-/+RW lub przesyłane na serwer FTP. Adres serwera FTP: ftp://ftp.opolgraf.com.pl, user: drukarnia, hasło: drukarnia (jest to konto ogólnodostępne) lub e-mail: [email protected] (pliki do 50 MB). Aby założyć konto indywidualne, należy przesłać do drukarni e-maila z nazwą wydawnictwa i informacjami teleadresowymi. Login i hasło zostaną odesłane e-mailem zwrotnym.

Wzorce

 • Proofy impozycyjne (ozalidy)
  Po zakończeniu montażu elektronicznego, dla każdej pracy są drukowane (w nieco pomniejszonej – do 92% skali) i wysyłane do wydawcy proofy impozycyjne (ozalidy). Wydawnictwo powinno dokładnie sprawdzić ich zawartość. W przypadku znalezienia jakichkolwiek błędów – należy dostarczyć pliki z poprawkami. Na ozalidach należy dokładnie zaznaczyć wszystkie poprawki. Sprawdzone i zaakceptowane ozalidy należy odesłać do drukarni. Proszę wziąć pod uwagę fakt, że bez ich posiadania, maszynista nie ma prawa drukować.
  UWAGA: Proofy impozycyjne służą wyłącznie do merytorycznej weryfikacji książki. Ich kolorystyka ma charakter jedynie orientacyjny, nie jest zaś odzwierciedleniem druku nakładowego.
 • Proofy kontraktowe (kolorystyczne)
  Proofy kontraktowe (kolorystyczne) drukowane są dla każdej okładki, ulotki, plakatu itp. oraz dla wybranych stron bloku każdej kolorowej książki. Jeżeli w książce są strony zawierające elementy, których kolorystyka jest dla wydawcy szczególnie istotna, winien podać numery tych stron w celu wydrukowania dla nich proofów.
 • Inne wzorce kolorystyczne
  Możliwe jest posługiwanie się innymi niż proof cyfrowy wzorcami kolorystycznymi. Mogą to być cromaliny, matchprinty itp. jak również książki z poprzednich wydań. Zalecamy to ostatnie podejście w przypadkach książek w seriach wydawniczych, wówczas gdy kolorystyka musi być zgodna nie tylko z wzornikami uniwersalnymi, ale również z innymi pozycjami w serii. Każda szczegółowa specyfikacja pomoże maszyniście podczas drukowania skoncentrować swoją uwagę na najważniejszym dla wydawcy aspekcie.

Stopka

Prosimy o umieszczanie w stopce redakcyjnej następujących informacji:

Druk i oprawa OPOLGRAF S.A.
www.opolgraf.com.pl

w miejsce napisu jeśli to możliwe prosimy umieścić logo firmy.

Druk i oprawa
www.opolgraf.com.pl

Pliki do pobrania:
Logo Opolgraf

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag prosimy o kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną.

Opolgraf SA
Pracownia CtP
45-085 Opole
ul. Niedziałkowskiego 8 – 12

tel.: (48) 77 454-52-44 wew. 21
mobile: (48) 509743439
e-mail: [email protected]

Firma OPOLGRAF SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Promocja nowego produktu poligraficznego na rynkach międzynarodowych”. Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności Firmy w skali krajowej i międzynarodowej poprzez wprowadzenie nowych produktów do oferty firmy. Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia innowacyjności firmy i jej oferty, a tym samym wpłynie na podniesienie atrakcyjności regionu województwa opolskiego. Wartość projektu: 601 250,00 zł. Dofinansowanie projektu z UE: 336 700,00 zł.