LEPSZE JUTRO

LEPSZE JUTRO

W Opolgraf wierzymy, że odpowiedzialna firma może więcej

Może pomóc i ma realny wpływ na to, co dzieje się w naszym otoczeniu. Dlatego zrównoważony rozwój jest integralną częścią naszej strategii korporacyjnej. W ten sposób spełniamy naszą obietnicę jakości i zabezpieczamy przyszłość dla przyszłych pokoleń. Dążymy do ciągłego doskonalenia w całym naszym łańcuchu wartości.

Opowiadamy się za prostymi i nowatorskimi rozwiązaniami m.in.:

– Flota pojazdów elektrycznych, zarówno osobowych, jak i ciężarowych, w celu ograniczenia emisji CO2, hałasu i zanieczyszczenia powietrza oraz umożliwienia transportu w obszarach o zaostrzonych przepisach dotyczących hałasu i emisji.

– Paperless Line – strategia działania zmierzająca do całkowitego odejścia od papieru przy jednoczesnym budowaniu bezpiecznych procesów cyfrowych

– E-teczka pracownicze – elektroniczne akta pracownicze

– Wypożyczanie rowerów i skuterów dla naszych pracowników mieszkających w Opolu, aby zachęcić ich do rezygnacji z samochodu. Ma to pomóc w dbaniu o aktywność fizyczną naszych pracowników i ekologię.

– Termomodernizacja – zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię cieplną; prace obejmują m.in. docieplenie przegrody zewnętrznej budynku, modernizację instalacji grzewczej i wentylacyjnej oraz wymianę okien i drzwi zewnętrznych.

– Rozbudowa sieci fotowoltaicznej o elektrownię wiatrową – ekologiczny sposób pozyskiwania energii. Jako odpowiedzialna i świadoma ekologicznie firma chcemy, aby całe nasze zapotrzebowanie na energię było pokrywane z odnawialnych źródeł energii.

– Dzielimy się informacjami z innymi firmami, z którymi współpracujemy, i dążymy do poszerzania świadomości ekologicznej.

Myślimy odpowiedzialnie i długoterminowo – zrobiliśmy pierwszy krok, a przed nami jeszcze więcej. Wyznaczamy nowe cele w trosce o ekologię i przyszłość naszej planety.

"OPOLGRAF" SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt dofinansowany z Programu Re-Open UK pn „Inwestycje w firmie OPOLGRAF S. A. jako odpowiedź na negatywne skutki brexit” Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit-u. Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakościową i kolorystyczną końcowych produktów poprzez bardziej precyzyjne i dokładne punkty rastrowe o znacznie ostrzejszych krawędziach, a także dużo większą odpornością na ścieranie w procesie produkcyjnym. Poprzez realizację projektu Wnioskodawca będzie w stanie zrekompensować wzrost kosztów w handlu ze Zjednoczonym Królestwem. Wartość ogółem projektu 254 610,00 EUR z tego wkład Funduszy Europejskich 199 000,00 EUR