ZERO WASTE

ZERO WASTE

Co to jest Zero Waste?

Jest to podejście oparte na gospodarce obiegu zamkniętego, zgodnie z którą wykorzystujemy zasoby zamiast tworzyć odpady. Na przykład możemy kupować mniej rzeczy lepszej jakości, aby dłużej z nich korzystać, naprawiać rzeczy, które już mamy i dawać drugie życie starym, znajdując dla nich nowe zastosowania. Zero Waste to ruch, który odpowiada na konsumpcyjny styl życia wielu ludzi, ponieważ zasoby Ziemi nie są nieograniczone, a katastrofy są bardziej prawdopodobne.

Dlaczego to jest ważne?

Ponieważ pozwala nam korzystać z zasobów, które już mamy, zamiast tworzyć nowe. Każdy towar jest używany kilka razy, co zmniejsza ilość odpadów uwalnianych do środowiska. Ponadto nie marnujemy energii, wody i surowców na tworzenie nowego zasobu. Idea Zero Waste to nie tylko środek do krótkoterminowych zmian. Jest metodą holistycznej rekonstrukcji codziennych nawyków i systemu wartości.

Jak wdrażamy Zero Waste?

W Opolgraf wykorzystujemy produkty wielokrotnego użytku, takie jak palety, materiały biurowe, makulaturę. Naprawiamy również uszkodzone palety i ponownie wykorzystujemy je do celów produkcyjnych. Również pod względem produkcyjnym opakowania kartonowe i czyściwa używane w hali maszyn nie są wyrzucane po zużyciu, lecz przekazywane do pralni i ponownie wykorzystywane.

Wybierając niezbędne artykuły biurowe, zawsze kierujemy się zasadą zero waste; wybieramy większe opakowania butelek na wodę, środków czystości (tylko eko), materiałów sanitarnych itp. Dzięki temu generujemy mniej odpadów niż gdybyśmy wybrali mniejsze wersje produktów. Nasze długopisy, teczki i zeszyty są wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu.

"OPOLGRAF" SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt dofinansowany z Programu Re-Open UK pn „Inwestycje w firmie OPOLGRAF S. A. jako odpowiedź na negatywne skutki brexit” Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit-u. Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakościową i kolorystyczną końcowych produktów poprzez bardziej precyzyjne i dokładne punkty rastrowe o znacznie ostrzejszych krawędziach, a także dużo większą odpornością na ścieranie w procesie produkcyjnym. Poprzez realizację projektu Wnioskodawca będzie w stanie zrekompensować wzrost kosztów w handlu ze Zjednoczonym Królestwem. Wartość ogółem projektu 254 610,00 EUR z tego wkład Funduszy Europejskich 199 000,00 EUR