Książki z surowym cięciem

Nowy sposób cięcia w naszej drukarni. Książki z surowym cięciem to typ książek z twardą oprawą przycinanych równo z blokiem kartek, odsłaniając karton z jednej, dwóch, albo wszystkich trzech stron. Książki z surowym cięciem mają oprawę twardą-szytą, a okładka jest przycinana do formatu netto bloku.
"OPOLGRAF" SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt dofinansowany z Programu Re-Open UK pn „Inwestycje w firmie OPOLGRAF S. A. jako odpowiedź na negatywne skutki brexit” Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit-u. Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakościową i kolorystyczną końcowych produktów poprzez bardziej precyzyjne i dokładne punkty rastrowe o znacznie ostrzejszych krawędziach, a także dużo większą odpornością na ścieranie w procesie produkcyjnym. Poprzez realizację projektu Wnioskodawca będzie w stanie zrekompensować wzrost kosztów w handlu ze Zjednoczonym Królestwem. Wartość ogółem projektu 254 610,00 EUR z tego wkład Funduszy Europejskich 199 000,00 EUR